Meldingen & klachten

De gemeente streeft naar een schone, veilige en prettige woon- en leefomgeving. Daarom willen we adequaat reageren op meldingen en klachten over de 'openbare ruimte', de woonomgeving die voor iedereen toegankelijk is.
Natuurlijk zijn tips ook welkom, bijvoorbeeld voor het veiliger maken van uw buurt, voor het opfleuren van uw straat of voor speelgelegenheden voor kinderen. Laat het de gemeente weten!

Huishoudelijk afval

Heeft u een melding of klacht over afvalinzameling, omruilen van containers en vervanging van milieupassen? Meld het online aan het Milieu informatie Centrum of bel het servicenummer van het Milieu Informatie Centrum 0800 - 02 26 760 (gratis). Het Milieu Informatie Centrum verzorgt de praktische dienstverlening voor afval en (geregistreerde) afvalinzameling voor (onder andere) de gemeente Heeze-Leende.

Openbare verlichting

Heeft u een melding of klacht over de openbare verlichting, zoals bijvoorbeeld een kapotte straatlantaarn? Meld het aan Nobra. Heeft u eerder een melding gedaan over openbare verlichting? Bekijk de status van de melding op de website van Nobra. Nobra Technisch Adviesbureau verzorgt het onderhoud van de openbare verlichting voor (onder andere) de gemeente Heeze-Leende.

Meldingen over de openbare ruimte

Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld een losse stoeptegel, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom? Klachten & meldingen over de openbare ruimte kunt u 24 uur per dag doorgeven: doe een melding! Vul dit formulier in en druk op Verzenden.
Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-2241400.

Gladheidbestrijding

Voor het gladheidbestrijdingsplan en de folder waarin u alles leest over de gladheidbestrijding in Heeze-Leende verwijzen wij u naar Gladheid bestrijd je samen!

Klacht over handelen gemeente

Hoewel de gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt door een medewerker van de gemeente. De gemeente wil graag dat u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers u helpen bij uw vraag en de manier waarop zij dat doen. Is er een situatie ontstaan waarbij u zich niet goed behandeld voelt, neemt u dan met ons contact op. Dat is uw recht en geeft de gemeente de gelegenheid uw klacht - indien mogelijk - op te lossen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld, waarop u dan een beroep kunt doen. Deze klachtenregeling is niet van toepassing in geval het gaat om een besluit waarop u bezwaar of beroep kunt indienen.

Mest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het bevoegde gezag voor toezicht en handhaving op het uitrijden van mest en het behandelen van klachten en meldingen.