Duurzaamheidsbeleid (OUD)

Op 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de het ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende’ vastgesteld. De gemeente Heeze-Leende had nog geen duurzaamheidsbeleid. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwam het beleid tot stand.

Het belang van gedragen duurzaamheidsbeleid:

Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en wij hebben te maken met extreem weer. De gevolgen zijn voor iedereen voelbaar. Daarom is een breed gedragen beleid, opgesteld ‘voor en door’ de gemeenschap noodzakelijk.

Het duurzaamheidsbeleid is de ‘kapstok’ voor vijf thema’s: de energietransitie, de materiaaltransitie, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor elk van deze thema’s werken wij verder aan uitvoeringsplannen, zodat de wensen en ambities uit het beleid ook werkelijkheid worden in de komende jaren.

Download het nieuwe beleid

Pagina opties