In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Regionale Energiestrategie

Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

Gemeente Heeze-Leende zet zich in om de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere overheden te bereiken: 49% minder CO2 in 2030 en 95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Wij werken mee aan het realiseren van een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie nodig. Deze overgang noemen wij de energietransitie.

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te bereiken stellen 30 energieregio’s in Nederland een eigen strategie op: een Regionale Energiestrategie (RES). Heeze-Leende stelt samen met 21 gemeenten in de regio, waterschappen en de provincie, een RES op. Dit samenwerkingsverband heet de RES-regio Metropoolregio Eindhoven.

Wat staat er in de RES?

In de RES staat hoe wij energie kunnen besparen, hoe en waar wij duurzame elektriciteit kunnen opwekken en hoe wij duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De RES richt zich op drie pijlers: zon, wind en warmte. Zo kijken we naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen en de inzet van duurzame warmtebronnen om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.

Gemeente Heeze-Leende voegt er nog een vierde pijler aan toe: innovatie. Wij denken namelijk graag buiten de kaders. Zo kijken wij goed naar de omgeving waar zonneparken of windmolens mogelijk zijn en zoeken wij naar nieuwe oplossingen voor het opwekken, opslaan en transporteren van elektriciteit. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

Wat is onze visie?

De concept RES geeft in Heeze-Leende drie gebieden aan waar mogelijk windmolens of zonneparken kunnen worden geplaatst. Ook geeft de concept RES aan dat er mogelijkheden zijn langs de snelwegen, waaronder de A67. Een rapport over de effecten op het milieu laat zien dat er wettelijke belemmeringen in dit gebied zijn, maar Heeze-Leende hoopt hier toch een oplossing voor te kunnen vinden.

Langs de A67 liggen natuurgebieden waar wij trots op zijn. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze gebieden de gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen, zodat de natuurgebieden niet verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld door natuur die minder van belang is (langs de A67) in te zetten voor de opwek van duurzame energie. Wij zien dit als een plek waar de windmolens netjes naast elkaar kunnen staan, waar wegen al door het landschap lopen is en waar men beperkte overlast ervaart. Ter compensatie investeert de gemeente Heeze-Leende weer graag in waardevolle natuur. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

Wanneer komt de RES tot stand?

Een Regionale Energiestrategie ontstaat niet zomaar. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners komen wij tot dit plan. Het is een complex proces met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Daarom zijn er verschillende tussenstappen ingebouwd voordat de RES definitief wordt. Op dit moment is het concept gereed. De definitieve concept RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 met het Rijk gedeeld. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Daarna heeft de RES-regio Metropool Eindhoven nog tot eind 2021 de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. De gemeenteraad bepaalt door het vaststellen van de Omgevingsvisie uiteindelijk welke plannen uit de RES in Heeze-Leende kunnen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Metropoolregio Eindhoven of vindt uw antwoorden op deze pagina met veelgestelde vragen.

Pagina opties