Gescheiden rioleringssystemen

De gemeente legt tegenwoordig een gescheiden rioleringssysteem aan. Bekijk hieronder het filmpje om te zien wat dit voor u betekent. Leest u liever dan dat u het filmpje bekijkt? Lees dan onder het filmpje verder.

Een gescheiden rioleringssysteem. Wat betekent dit voor u?

Ons klimaat verandert. Dit leidt naast lange periodes van droogte ook soms  tot heftige regenbuien of zelfs wolkbreuken. Ons oude rioolstelsel is daarop niet berekend en daardoor ontstaat er af en toe een overstroming waardoor de straten blank staan.

Een riool gaat normaal gesproken zo’n zestig jaar mee. In alle nieuwe straten en in die straten waar de gemeente de riolering moet vervangen, legt de gemeente tegenwoordig een gescheiden rioolstelsel aan.

Dat wil zeggen: we leggen in deze straten één rioolbuis voor het afvalwater van de afwas, de wasmachine, de douch enzo. En één rioolbuis voor het zuivere hemelwater. Een gescheiden rioolstelsel heeft grote voordelen voor de leefomgeving, het voorkomt wateroverlast door de grotere capaciteit en is energiezuinig omdat we veel minder water naar de zuiveringsinstallatie sturen.

Woont u in een straat met zo’n gescheiden stelsel?

Als het regent komt het zuivere hemelwater, in de straatkolken en putten terecht.

Deze kolken of putten zijn aangesloten op de rioolbuis voor het zuivere hemelwater. Dit water gaat niet meer naar de zuiveringsinstallatie maar komt rechtstreeks in ons oppervlaktewater terecht zoals beken, sloten en meertjes. Dit betekent dat we geen vervuild water meer door de straatkolken en putten wensen. Het systeem werkt dus alleen goed als u een aantal regels in ere houdt. Voor u betekent dit:

  • Dat u geen afval op straat of in de kolk mag gooien of vegen. Dit geldt ook voor vuurwerk en hondenpoep Dat u uw auto niet meer op uw oprit of in de openbare ruimte mag wassen,
  • Dat u de container niet kunt uitspoelen en dat u
  • geen afvalwater door de straatkolken mag gooien.

Hemelwater is goed voor uw tuin.

Zeker nu we  steeds meer periodes van droogte krijgen, kan een fikse regenbui erg wenselijk zijn. Het is eigenlijk te gek dat we het regenwater  via de goot en de regenpijp afvoeren naar de riolering, die het vervolgens naar de waterzuivering loost. Hierdoor krijgt de waterzuivering veel water aangeboden dat eigenlijk niet gezuiverd hoeft te worden.

Hoe kunt u dit voorkomen? Er zijn twee opties: 

Optie 1: U sluit uw regenpijp aan op de rioolbuis voor hemelwater:

Als er in uw straat al een gescheiden rioolstelsel ligt, dan heeft de gemeente bij de aanleg hiervan, bij elke woning de mogelijkheid geboden om de regenpijp aan te sluiten op de rioolbuis voor hemelwater. Als u hier gebruik van hebt maakt, wordt het hemelwater van uw eigen dak op deze rioolbuis  afgevoerd naar ons oppervlaktewater. De aansluitmogelijkheid op de rioolbuis voor hemelwater ligt aan de straatkant op de perceelgrens. Wilt u alsnog van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u gratis advies bij de gemeente krijgen hoe dit te realiseren. De gemeente vergoedt in principe ook de materiaalkosten voor  het afkoppelen van het dakoppervlak. U zult wel de werkzaamheden zelf moeten (laten) uitvoeren.

Optie 2:

U kunt er ook voor zorgen dat het regenwater op uw eigen perceel kan infiltreren in de grond. Dit kunt u doen door de regenpijp net boven de grond door te zagen of het water eventueel op te vangen om daarmee in drogere periodes uw tuin van water te kunnen voorzien. 

Pagina opties