Sinds de provincie heeft aangegeven dat ze willen meedenken over nieuwe woningbouwinitiatieven die uitgaan van herstructurering, transformatie en inbreiding,  komen er steeds vaker verzoeken bij de gemeente binnen om bestaand vastgoed of lege plekken te transformeren naar onder andere woningen, zorghotels etc.

Om deze initiatieven objectief te kunnen beoordelen heeft het college vorig jaar een afwegingskader opgesteld. Dit afwegingskader is inmiddels geëvalueerd en er is een nieuw afwegingskader vastgesteld.

Het is de bedoeling dat dit afwegingskader een hulpmiddel biedt om met burgers, de markt, vastgoedeigenaren en andere initiatiefnemers (waaronder de gemeente zelf) in gesprek te gaan over planoptimalisaties, transformaties, fasering en de gewenste kwaliteit. Dit gebeurt door elk plan aan de hand van een aantal vragen te beoordelen. Deze vragen vindt u in dit nieuwe afwegingskader dat u hier kunt downloaden. Wilt u meer weten over onze woonvisie? Ga dan naar deze pagina over woningbouw

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer E. Heuts (040 224 1529) of per mail woningbouw@heeze-leende.nl