De begroting voor de jaren 2023-2026 is door de raad van de gemeente Heeze-Leende goedgekeurd op 7 november jl. In het bijgevoegd pdf-bestand zie je in één oogopslag de belangrijkste kengetallen uit deze begroting. 

“In mei hebben we bij de behandeling van de kadernota 2023 al geschetst dat we voor de komende jaren een positief begrotingssaldo verwachten”, aldus wethouder Robert Groenewoud hierover. “We zien dat in deze begroting ook terugkomen.  De begrotingsjaren 2023-2026 sluiten met een begrotingsoverschot.
De begroting is al die jaren ruim in balans.”

Tot slot staat wethouder Groenewoud stil bij de OZB: “misschien is het niet meteen duidelijk te herleiden, maar we hebben het OZB-tarief verlaagd. Omdat woningen in waarde stijgen, ontvangen we toch 1,5% meer aan inkomsten uit de OZB.”