Openbare kennisgevingen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Aanvragen vervangende stempas

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd. U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. Mondeling kan dit tot dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur bij het team Publieke Dienstverlening. Uw oude stempas is dan niet meer geldig.

Aanvragen volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt dan een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht te geven. Dit kan op 2 manieren:

 1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen.
 2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Heeze-Leende woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. U moet hiervoor een formulier invullen dat u kunt vinden op deze website of kunt aanvragen bij het team Publieke Dienstverlening. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Aanvragen kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen in de provincie Noord-Brabant? Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij het team Publieke Dienstverlening of vinden op deze website.

 • U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk een kiezerspas aanvragen
 • Tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur kunt u mondeling een kiezerspas aanvragen bij het team Publieke Dienstverlening.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Brabant. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen het waterschap De Dommel.

Openbare zittingen

Vaststelling uitslag gemeentelijk stembureau op 16 maart 2023.

Het gemeentelijk stembureau stelt op donderdag 16 maart 2023 om 10.00 uur in een openbare zitting de uitslag van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezing in Heeze-Leende vast. De openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Bekendmaking adressen en openingstijden reguliere stembureaus

Alle stembureaus in onze gemeente zijn op woensdag 15 maart 2023 geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur gaan de stembureauleden en tellers in de stembureaus aan de slag met het tellen van de stemmen. Dit is openbaar.

Stembureaus woensdag 15 maart 2023

Heeze

 • Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48
 • Handboogsportvereniging Rozen van Oranje, Dominee Kremerstraat 47
 • Gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2
 • Gymzaal Engelse Tuin, Strabrecht 14
 • Heemkundekring de Heerlijkheid HLZ, de Pompenmaker 6
 • Basisschool De Trumakkers, de Spinner 2

Leende

 • Dorpshuis de Schammert, Dorpsstraat 59
 • Basisschool Sint Jan, Sint Jan Baptistastraat 1
 • Zorgcentrum Leenderhof, Hofpad 2

Sterksel

 • Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3