In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er ergens gebouwd kan worden en hoe de ruimte gebruikt mag worden. De plannen van de gemeente Heeze-Leende die in procedure zijn, zijn te vinden op  www.ruimtelijkeplannen.nl of in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis. Hieronder staan de plannen die op dit moment ter inzage liggen als voorontwerp of ontwerp.