Contact met het college

Het contact met het college van B&W verloopt via het bestuurssecretariaat, mevrouw E. Daamen-van Lieshout en mevrouw E. Sanders. Zij zijn telefonisch te bereiken op respectievelijk 040 224 1442 en 040 224 1444 of via e-mail bestuurssecretariaat@heeze-leende.nl. Ook voor een afspraak met het bestuur kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

Inloopspreekuur wethouders

Tijdens het inloopspreekuur van de vier wethouders kunt u zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jan de Bruijn, Frank de Win, Pieter van der Stek en Toon Bosmans. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek tien minuten is.

In de regel vindt het inloopspreekuur één keer per maand plaats, meestal op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Het gemeentebestuur heeft voor dit inloopspreekuur gekozen om het contact met burgers te vergroten en om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

Als er een inloopspreekuur plaatsvindt dan wordt dit ongeveer een week van te voren aangekondigd in de actuele nieuwsberichtgeving, op deze website te bekijken onder 'In en over Heeze-Leende' > Nieuws

Het inloopspreekuur vindt plaats in het gemeentehuis Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 in Heeze. U kunt zich melden bij de centrale balie van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Telefonisch bereikbaar op 040 224 1444 of 040 224 1442 en via e-mail. Ook kunt u met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak met het bestuur.

U bent van harte welkom!

Inloopspreekuren 2019

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 11 maart
  • 20 mei
  • 16 september
  • 28 oktober
  • 25 november
  • 16 december

Pagina opties