Meenemen bij het stemmen

  • uw stempas
  • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.  

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een verklaring van vermissing van de gemeente of een proces-verbaal van de politie te tonen, in combinatie met een pasje met uw naam en foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Pagina opties