Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Hoe kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Woont u in Nederland, maar kunt u vanwege een verblijf in het buitenland niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen bij volmacht. 

Onderhandse volmacht

Vul samen de achterzijde van de stempas in en onderteken beiden. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie van het identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. 

Als de volmachtgever zelf wil stemmen moet hij zijn stempas weer terugvragen. Met de eigen stempas kan hij weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen. Deze wordt dan naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen. De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.

Het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen’ kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Dit formulier moet vóór 20 mei, 17.00 uur bij het Klantcontactcentrum binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.

Retourneren formulier

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier retour naar:

  • Gemeente Heeze-Leende
    team Burgerinformatie
    Antwoordnummer 12
    5550 VR Heeze
    (geen postzegel nodig)
  • of ingescand per e-mail naar: verkiezingen@heeze-leende.nl.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Pagina opties