Vergadering Gemeenteraad 18-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Paul Verhoeven
Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Kadernota

AGENDAPUNTEN:

1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

1a Coalitieakkoord 2018-2022

Bijgevoegde documenten

2I Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 28 mei 2018

Bijgevoegde documenten

2II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 28 mei 2018

Bijgevoegde documenten

3 Ingekomen stukken en mededelingen

Bijgevoegde documenten

4 OPINIËREND DEEL

4a Kadernota 2019-2022 (Rv18.34)

5 Schorsing

Pagina opties