Wie zijn de collegeleden?

Paul Verhoeven

Verhoeven
contactgegevens en taken Paul Verhoeven
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Burgerzaken
 • De Berkenschutse
 • P&O
 • Communicatie
 • Facilitaire zaken
 • Brabantsedag
Projecten

Regionale functies:

 • Voorzitter Burgemeesterskring Noord-Brabant zuidoost
 • Voorzitter G.R.  A2 samenwerking
 • Voorzitter Zorg- en Veiligheidshuis Brabant zuidoost
 • Algemeen bestuurslid Metropoolregio Eindhoven
 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Brabant zuidoost + Lid Financiële Commissie
 • Algemeen bestuurslid GRWE Ergon
 • Algemeen bestuurslid Bizob (inkoopbureau)

Jan de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Jan de Bruijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.d.bruijn@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Participatie
 • Werk & Inkomen
 • Economische zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Subsidies
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten
 • Onderwijs (met uitzondering van De Berkenschutse)
 • Accommodatiebeleid (inclusief vastgoed)
 • Dorpshuizen (beleid)
 • Bibliotheek
 • Volksgezondheid
Projecten

Majeur project:

 • Doorontwikkeling sociaal domein
 • Centrumontwikkeling Heeze

(Regionaal) overleg:

 • Ergon
 • Algemeen bestuurslid GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)

1e loco-burgemeester

Politieke partijLOKAAL Heeze-Leende

Frank de Win

de Win
contactgegevens en taken Frank de Win
FunctieWethouder
E-mailadresf.d.win@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare Ruimte
 • Wonen/ volkshuisvesting
 • Verkeer
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Water
 • Transitie Buitengebied
 • Dorpsraden
 • Accommodatiebeheer (inclusief vastgoed)
Projecten

Majeure projecten

 • Centrumplan Leende
 • Centrale As
 • Randweg
 • Flankerende Maatregelen

(Regionaal) overleg:

 • Blink

2e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Pieter van der Stek

van der Stek
contactgegevens en taken Pieter van der Stek
FunctieWethouder
E-mailadresp.v.d.stek@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Financiën
 • Belastingen
 • Informatisering en Automatisering
 • Grondzaken
 • Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Milieu
 • HSLnet
Projecten

Majeur project:

 • De Bulders
 • Energietransitie
 • Verplaatsing AH

(Regionaal) overleg:

Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

3e loco-burgemeester

Politieke partijD66

Carolien Klesman-Nacken

Klesman-Nacken
contactgegevens en taken Carolien Klesman-Nacken
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresC.Klesman-Nacken@Heeze-Leende.nl
Portefeuille

Een gemeentesecretaris is algemeen directeur. Zij leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. 

De gemeentesecretaris van Heeze-Leende is ook strategisch adviseur. Zij adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Verder is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Zij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Daarnaast onderhoudt de gemeentesecretaris nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners.

Ook actief als:

 • Directieraad GRSA2
 • WOR bestuurder gemeente Heeze-Leende
 • Voorzitter kopgroep Omgevingswet, samenwerking regio Zuid-Oost Brabant
 • Algemeen commandant Bevolkingszorg, Veiligheidsregio

Pagina opties