Wie zijn de collegeleden?

Paul Verhoeven

Verhoeven
contactgegevens en taken Paul Verhoeven
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Burgerzaken
 • De Berkenschutse
 • P&O
 • Communicatie
 • Facilitaire zaken
 • Brabantsedag
Projecten

(Regionaal) overleg:

Algemeen bestuurslid Metropoolregio Eindhoven

Plaatsvervanger als voorzitter van de raad is de heer F.J.P.M. Cuijpers

Jan de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Jan de Bruijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.d.bruijn@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • 3 Decentralisaties
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Participatie
 • Economische zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Subsidies
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten
 • Onderwijs (met uitzondering van De Berkenschutse)
Projecten

Majeur project:

 • Doorontwikkeling sociaal domein

(Regionaal) overleg:

 • Ergon

1e loco-burgemeester

Politieke partijLOKAAL Heeze-Leende

Frank de Win

de Win
contactgegevens en taken Frank de Win
FunctieWethouder
E-mailadresf.d.win@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare Ruimte
 • Wonen/ volkshuisvesting
 • Verkeer
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Water
 • Transitie Buitengebied
 • Dorpsraden
Projecten

Majeure projecten

 • Centrumplan Leende
 • Centrale As
 • Randweg
 • Flankerende Maatregelen

(Regionaal) overleg:

 • Blink

2e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Pieter van der Stek

van der Stek
contactgegevens en taken Pieter van der Stek
FunctieWethouder
E-mailadresp.v.d.stek@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Informatisering en Automatisering
 • Grondzaken
 • Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Milieu
 • HSLnet
Projecten

Majeur project:

 • De Bulders

(Regionaal) overleg:

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

3e loco-burgemeester

Politieke partijD66

Toon Bosmans

Bosmans
contactgegevens en taken Toon Bosmans
FunctieWethouder
E-mailadrest.bosmans@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Accommodatiebeleid (inclusief vastgoed)
 • Bibliotheek
 • Dorpshuizen
 • Volksgezondheid
Projecten

Majeure projecten:

 • Centrumontwikkeling Heeze
 • Verplaatsing AH
 • Energietransitie

(Regionaal) overleg:

 • GGD

4e loco-burgemeester

Politieke partijPvdA

Tini Smits

Smits
contactgegevens en taken Tini Smits
FunctieInterim gemeentesecretaris
E-mailadrest.smits@heeze-leende.nl

Pagina opties