In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Wie zijn de collegeleden?

Paul Verhoeven

Verhoeven
contactgegevens en taken Paul Verhoeven
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Burgerzaken
 • De Berkenschutse
 • P&O
 • Communicatie
 • Facilitaire zaken
 • Brabantsedag
Projecten

(Regionaal) overleg:

Algemeen bestuurslid Metropoolregio Eindhoven

Jan de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Jan de Bruijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.d.bruijn@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • 3 Decentralisaties
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Participatie
 • Economische zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Subsidies
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten
 • Onderwijs (met uitzondering van De Berkenschutse)
Projecten

Majeur project:

 • Doorontwikkeling sociaal domein

(Regionaal) overleg:

 • Ergon

1e loco-burgemeester

Politieke partijLOKAAL Heeze-Leende

Frank de Win

de Win
contactgegevens en taken Frank de Win
FunctieWethouder
E-mailadresf.d.win@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare Ruimte
 • Wonen/ volkshuisvesting
 • Verkeer
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Water
 • Transitie Buitengebied
 • Dorpsraden
Projecten

Majeure projecten

 • Centrumplan Leende
 • Centrale As
 • Randweg
 • Flankerende Maatregelen

(Regionaal) overleg:

 • Blink

2e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Pieter van der Stek

van der Stek
contactgegevens en taken Pieter van der Stek
FunctieWethouder
E-mailadresp.v.d.stek@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Financiën
 • Belastingen
 • Informatisering en Automatisering
 • Grondzaken
 • Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Milieu
 • HSLnet
Projecten

Majeur project:

 • De Bulders

(Regionaal) overleg:

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

3e loco-burgemeester

Politieke partijD66

Toon Bosmans

Bosmans
contactgegevens en taken Toon Bosmans
FunctieWethouder
E-mailadrest.bosmans@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Accommodatiebeleid (inclusief vastgoed)
 • Bibliotheek
 • Dorpshuizen
 • Volksgezondheid
Projecten

Majeure projecten:

 • Centrumontwikkeling Heeze
 • Verplaatsing AH
 • Energietransitie

(Regionaal) overleg:

 • GGD

4e loco-burgemeester

Politieke partijPvdA

Carolien Klesman-Nacken

Klesman-Nacken
contactgegevens en taken Carolien Klesman-Nacken
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresC.Klesman-Nacken@Heeze-Leende.nl
Portefeuille

Een gemeentesecretaris is algemeen directeur. Zij leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. 

De gemeentesecretaris van Heeze-Leende is ook strategisch adviseur. Zij adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Verder is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Zij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Daarnaast onderhoudt de gemeentesecretaris nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners.

Benoemd voor de volgende organen:

 • Directieraad GRSA2
 • WOR bestuurder gemeente Heeze-Leende

Pagina opties