Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wie zijn de collegeleden?

Paul Verhoeven

Verhoeven
contactgegevens en taken Paul Verhoeven
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Burgerzaken
 • De Berkenschutse
 • P&O
 • Communicatie
 • Facilitaire zaken
 • Brabantsedag
Projecten

(Regionaal) overleg:

Algemeen bestuurslid Metropoolregio Eindhoven

Plaatsvervanger als voorzitter van de raad is de heer F.J.P.M. Cuijpers

Jan de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Jan de Bruijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.d.bruijn@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • 3 Decentralisaties
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Participatie
 • Economische zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Subsidies
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten
 • Onderwijs (met uitzondering van De Berkenschutse)
Projecten

Majeur project:

 • Doorontwikkeling sociaal domein

(Regionaal) overleg:

 • Ergon

1e loco-burgemeester

Politieke partijLOKAAL Heeze-Leende

Frank de Win

de Win
contactgegevens en taken Frank de Win
FunctieWethouder
E-mailadresf.d.win@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare Ruimte
 • Wonen/ volkshuisvesting
 • Verkeer
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Water
 • Transitie Buitengebied
 • Dorpsraden
Projecten

Majeure projecten

 • Centrumplan Leende
 • Centrale As
 • Randweg
 • Flankerende Maatregelen

(Regionaal) overleg:

 • Blink

2e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Pieter van der Stek

van der Stek
contactgegevens en taken Pieter van der Stek
FunctieWethouder
E-mailadresp.v.d.stek@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Informatisering en Automatisering
 • Grondzaken
 • Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Milieu
 • HSLnet
Projecten

Majeur project:

 • De Bulders

(Regionaal) overleg:

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

3e loco-burgemeester

Politieke partijD66

Toon Bosmans

Bosmans
contactgegevens en taken Toon Bosmans
FunctieWethouder
E-mailadrest.bosmans@heeze-leende.nl
Portefeuille
 • Accommodatiebeleid (inclusief vastgoed)
 • Bibliotheek
 • Dorpshuizen
 • Volksgezondheid
Projecten

Majeure projecten:

 • Centrumontwikkeling Heeze
 • Verplaatsing AH
 • Energietransitie

(Regionaal) overleg:

 • GGD

4e loco-burgemeester

Politieke partijPvdA

Tini Smits

Smits
contactgegevens en taken Tini Smits
FunctieInterim gemeentesecretaris
E-mailadrest.smits@heeze-leende.nl

Pagina opties