Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wie zijn de gemeenteraadsleden?

Iedere vier jaar wordt de gemeenteraad gekozen door de inwoners van de gemeente. In de gemeente Heeze-Leende bestaat de gemeenteraad uit 17 leden, verdeeld over 7 fracties: CDA, PvdA, VVD, LOKAAL Heeze-Leende, Algemeen Belang Heeze-Leende, De Partij voor Oud en Jong/GroenLinks, D66. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bestaat de coalitie uit vier partijen: LOKAAL Heeze-Leende, CDA, D66 en PvdA.

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (de burgemeester), de griffier en fractievoorzitters/raadsleden en wordt ondersteund door de griffier.

Het presidium heeft onder meer als taken de vaststelling van het jaarlijkse vergaderschema en de agenda's van de raad en van de ronde tafelgesprekken, het doen van aanbevelingen over werkzaamheden van de raad en het vaststellen van procedurebehandelingen over onder andere de kadernota en de begroting.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeente raadsleden, de agendacommissie en het presidium. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning en advies. De griffie voert tevens het secretariaat van het presidium en het rondetafelgesprek.

Elke gemeente moet een raadsgriffie hebben. In Heeze-Leende bestaat de griffie uit mw. mr. Tjarda Borsboom-Hoekstra (raadsgriffier) en mw. Els Daamen-Van Lieshout (plaatsvervangend griffier).

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen? U kunt bij de griffie terecht met vragen over:

  • het inspreken bij de rondetafelgesprekken
  • het vergaderschema van de raad
  • overige zaken die met het functioneren van de raad te maken hebben

Nevenfuncties

De raadsleden vervullen naast hun politieke rol ook andere functies in de maatschappij. Hier vindt u het overzicht van deze nevenfuncties.

Wie is wie?

Bekijk hieronder wie de gemeenteraadsleden en de fractievertegenwoordigers zijn.

Pagina opties