De brandweer ontrekt bij brand het bluswater uit het waterleidingnet van Brabant water door middel van brandkranen. Een goede werking van deze brandkranen is daarom zeer belangrijk en kan soms zelfs van levensbelang zijn. In onze gemeente zijn er ruim 650 brandkranen aanwezig. 

Zoals in voorgaande jaren zullen ook dit jaar de brandkranen door de leden van de vrijwillige brandweer van Heeze-Leende gecontroleerd worden op bereikbaarheid en werking. In geval van brand weten mede door de controles de vrijwilligers de brandkranen goed te vinden. 

De controles vinden zowel overdag, ’s avonds en in het weekend plaats. Onze brandweermensen zijn immers vrijwilligers die de controles uitvoeren in hun vrije tijd naast hun reguliere baan. 

In de periode van zaterdag 23 september tot en met dinsdag 7 november 2023 worden de brandkranen in de gemeente gecontroleerd.

Zelf een steentje bijdragen?

Dat kan! Zorg ervoor dat de beplanting voor het aanwijsplaatje en bij de brandkraan verwijderd wordt en de brandkraan altijd goed bereikbaar is. 

De locatie van de brandkranen wordt aangegeven door aanwijsplaatjes. Een voorbeeld hiervan  en de betekenis op het plaatje is hieronder te zien.

Een voorbeeld van een brandkraan: