Eind februari ontvang je de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat de nieuwe WOZ -waarde. Bij de aanslag vind je ook een korte toelichting. 

Wat is de WOZ waarde?

De gemeente stelt de waarde van jouw huis vast door het jaarlijks te taxeren. De uitkomst heet de WOZ-waarde (WOZ= Waardering Onroerende Zaken).

Waardepeildatum

Voor de taxatie kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de waardepeildatum 1 januari 2023. In het taxatieverslag wordt jouw woning vergeleken met 3 verkochte vergelijkbare woningen.
 

Stijging van de woningmarkt

De WOZ-waarde is de actuele marktwaarde. Wanneer je jouw woning zou verkopen op 1 januari 2023 is dit de WOZ-waarde voor 2024. In 2022 en 2023 zijn de huizenprijzen nog steeds gestegen waardoor ook de WOZ-waarde voor 2024 in veel gevallen hoger is.

Taxatieverslag

De WOZ-waarde kun je vanaf eind februari raadplegen op wozwaardeloket.nl. Wil je een onderbouwing van de WOZ-waarde? Dan kun je het taxatieverslag raadplegen op heeze-leende.nl/belastingen.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde of aanslag? Vul dan zo snel mogelijk het reactieformulier in op de website heeze-leende.nl/reactieformulierwoz. Dan kijken wij samen met  naar de gegevens. Als het nodig is, passen wij ze direct aan. Je krijgt binnen 3 weken antwoord op je reactie. Ben je het daarmee niet eens, dan kun je alsnog formeel bezwaar indienen. Dat kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag via heeze-leende.nl/bezwaar-maken-tegen-de-woz-waarde.

Er zijn no cure no pay bureaus die je kunt machtigen om gratis bezwaar voor jou te maken tegen de WOZ-waarde. Onze ervaring is dat deze bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die je zelf indient. Je hebt dus helemaal geen gespecialiseerd bureau nodig om bezwaar te maken. Zoals hiervoor aangegeven kun je via de gemeentelijke website gemakkelijk een bezwaarformulier invullen.

Digitale aanslag

Je ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de toelichting in de Berichtenbox als je via MijnOverheid hebt aangegeven dat je berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Heb je de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wil je deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan je Berichtenbox op mijnoverheid.nl.

Niet-woningen

Ben je eigenaar of gebruiker van een bedrijf? Dan kunt je de WOZ-waarde of het taxatieverslag opvragen per e-mail bij belastingen@heeze-leende.nl.

Hebt u nog vragen?

Meer informatie vind je op onze website heeze-leende.nl/belastingen of neem contact met ons op via belastingen@heeze-leende.nl.