Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op:5591
Publicatiedatum:10-05-2022
Soort bekendmaking:Verordeningen en reglementen
Verzenddatum:06-05-2022

Melding APV en Bijzondere Wetten

is een melding gedaan voor het houden van Merlemert op bassischool Merlebos op 17 juni 2022 van 16.00 uur tot 19.00 uur