Het klimaat verandert onder andere door onze uitstoot van CO2. Het weer wordt extremer met lokaal soms grote gevolgen. Ook de biodiversiteit (planten en dieren) verandert door de klimaatverandering. Om de klimaatverandering te stoppen moet de uitstoot van onder andere CO2 worden verminderd door minder energie te gaan gebruiken, meer duurzame energie te gaan opwekken en gebouwen met duurzame energie te gaan verwarmen. Ons vervoer moet ook duurzamer.     

Maar hoe weten wij nu of deze doelstellingen worden gehaald, waar wij nu staan en welke uitdagingen er nog liggen? Aan de hand van het ‘duurzaamheidsdashboard’ krijgt u onder andere inzicht in wat er moet gebeuren om de gestelde doelen, zoals beschreven in het duurzaamheidsbeleid, te halen.