Wij geven als gemeente al enkele jaren geen gemeentegids meer uit. De reden hiervan is dat wanneer deze gids uitkomt, de informatie die er in staat al snel verouderd is.

Daarnaast is de meeste informatie digitaal te vinden op internet en deze informatie is beter actueel te houden. Akse media is wel doorgegaan met het uitgeven van een informatiegids, maar dat is dus geen gemeentelijke productie meer.

Steeds vaker horen wij dat zij adverteerders voor deze informatiegids werven. Via deze weg willen we als gemeente graag kenbaar maken dat dit dus niet de gemeentegids betreft die de gemeente enkele jaren geleden uitbracht. Deze informatiegids is geen product van de gemeente en wij hebben er ook geen bemoeienis mee. Je bent uiteraard vrij om zelf te bepalen of je een advertentie in deze gids wil.