Wethouder Robert Groenewoud zette namens gemeente Heeze-Leende zijn handtekening onder de regionale woondeal. Hij deed dit samen met 55 gemeenten, 38 woningcorporaties, de provincie en minister Hugo de Jonge. Daarmee zetten we samen onze schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen. 
In vier regionale woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de wonen-opgaven realiseert. Dus concreet welke woningbouwaantallen we als regio en gemeente mogen bouwen. Door de grote behoefte aan betaalbare woningen in Nederland is er afgesproken dat 30% van de woningen een sociale huurwoning dient te zijn en tweederde deel van de woningen ‘betaalbaar’ moet zijn. Dit betekent een huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro. 

Wat betekent dit voor Heeze-Leende?

“Ook in de gemeente Heeze-Leende is er een grote vraag naar woningen. Om aan die vraag te voldoen zou Heeze-Leende volgens de vandaag getekende woondeal minstens 300 woningen moeten bouwen. Wij als gemeente hebben al aangegeven dat we mogelijkheden zien om de komende jaren zo’n 600 woningen te realiseren en volgens de woondeal is dit geen probleem. We krijgen met deze deal dus volop de mogelijkheden en de medewerking om uitvoering te geven aan de ambities uit het raadsprogramma,” zegt wethouder Robert Groenewoud. 

De verdere uitvoering van de Brabantse woondeals betekent naast een intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Hun expertise en denkkracht worden benut om de woningbouw te versnellen. 

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 

“In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Ga hier naar het volledige persbericht.