Ook dit jaar voert de gemeente op verschillende locaties onderhoud uit aan wegen en fiets- en voetpaden. Dat doen we zodat deze veilig en bruikbaar blijven. Het afgelopen jaar is er al op diverse plekken onderhoud uitgevoerd. Op de Renheide, de Oude Dijk en de Waterstraat zijn reparaties uitgevoerd aan het asfalt en is er een nieuwe, zogenaamde, slijtlaag aangebracht. Momenteel wordt er onderhoud uitgevoerd aan verhardingen zoals trottoirs, parkeervakken en rijbanen. Via dit bericht informeren wij u over geplande werkzaamheden tussen week 46 en week 50.

Naast onderstaande werkzaamheden zal de gemeente ook onderhoud uitvoeren op diverse voet- en fietspaden waaronder een groot gedeelte van het fietspad naast de A2.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het vaak onvermijdelijk om de weg tijdelijk af te sluiten voor verkeer. Waar nodig worden verkeersmaatregelen genomen zoals het instellen van een omleidingsroute. De gemeente stelt de hulpdiensten en het plaatselijke openbare vervoer op de hoogte zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en zich, indien nodig aan kunnen passen. 

Direct aanwonenden worden middels een brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Hoewel een afsluiting als hinderlijk kan worden ervaren doen we zoveel mogelijk aan om dit tot een minimum te beperken. 

De locaties:

Leende:

 • Prins Willem Alexanderplein en Primulastraat week 46 en week 48
  • Frezen huidige deklaag, herstellen straatwerk (wk 46)
  • Nieuwe asfalt deklaag (wk 48).
 • Nachtegaallaan week 49
  • Opbreken goot naast asfalt en vervangen voor grasbetontegels.
 • Merellaan week 48-49-50
  • Nieuwe asfalt deklaag, vervangen verouderde goten voor grasbetontegels.

Heeze:

 • De Leuren (tussen Lokert en het station) week 48 
  • Nieuwe asfalt deklaag.
 • Windrecht week 49
  • Nieuwe asfalt deklaag.
 • Fietspad Sterkselseweg (gedeelte asfalt van Heeze tot aan de brug) week 49
  • Nieuwe asfalt deklaag 
  • Het tegelfietspad vanaf de brug tot in Sterksel wordt begin volgend jaar opgepakt. Nadat Brabant Water daar een leiding heeft vervangen.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van bovenstaande neem dan contact op met Niels van Dijk of Jan Vossen via 040-2241400.