Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op:5591, 5595, 6029
Publicatiedatum:05-05-2022
Soort bekendmaking:Verordeningen en reglementen

Besluit op grond van de APV en Bijzondere Wetten

Landelijke collecte door Leger des Heils van 29 november 2022 tot en met 3 december 2022