Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

  Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

  Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

  Voor al uw vragen over afval gebruikt u de digitale afvalkalender.

  Voor meldingen of klachten over afvalinzameling, omruilen en aanvragen van containers kunt u terecht bij Inovim via telefoonnummer 0800-0492.

  Bekijk de digitale afvalkalender | ga naar de Blink Afvalbalie

 • Wat moet ik doen?

  Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Doe het afval in vuilniszakken.
  • Wanneer u afvalbakken hebt die u iedere week buiten zet, zorg er dan voor dat de bakken niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen afvalbakken hebt, vraagt u deze aan bij de gemeente.

  Raadpleeg de Blink Afvalbalie!

 • Wat kost het?

  Voor het ophalen van huishoudelijk afval hanteren wij verschillende tarieven:

  Vastrecht per jaar €114,-
  GFT 25 liter €1,90
  GTF 140 liter €1,90
  GFT 240 liter €3,20
  Rest 40 liter €5.05
  Rest 140 liter €12.65
  Rest 240 liter €22.75
  Ondergronds €1.90

Pagina opties