Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. De kosten bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen. De gemeente Heeze-Leende laat huishoudelijk afval ophalen door het bedrijf Blink.

  Voor al uw vragen over afval zie de digitale afvalkalender.

 • Hoe werkt het?

  De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

 • Wat moet ik doen?

  Verhuizing:
  Bent u verhuisd? Of heeft u plannen om te verhuizen? Geef de verhuizing door aan Brabant Water. 

  Kwijtschelding aanvragen:
  Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor  kwijtschelding van afvalstoffenheffing.

  Heeft u vragen over de jaarafrekening?
  Neem dan contact op met de klantenservice van Brabant Water.

  Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing:
  Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Heeze-Leende. 

 • Wat kost het?

  De tarieven (2021) voor afvalstoffenheffing zijn:

  Vastrecht per jaar € 132,00
  GFT 25 liter € 1,90
  GTF 140 liter € 1,90
  GFT 240 liter € 3,00
  Rest 40 liter € 5,05
  Rest 140 liter € 12,65
  Rest 240 liter € 22,75
  Ondergronds € 1,90

Pagina opties