Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde?

  De gemeente wil graag in overleg met u. Heeft u daarom vragen over de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde, vul dan het reactieformulier in. Samen met u controleren we de WOZ-waarde. Als het nodig is, passen we die direct aan. Doe dit uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken. Dan heeft u nog tijd om eventueel formeel bezwaar in te dienen

  Reactieformulier

 • Hoe werkt het?

  Hebt u vragen of bent u het niet eens met uw WOZ-waarde, dan kunt u altijd een reactie naar de gemeente sturen. Komt u er met de gemeente niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Een formeel bezwaar is alleen geldig als dit binnen 6 weken na dagtekening is ingediend.  

  Bezwaar maken

  Bezwaar maken met DigiD

 • Wat moet ik doen?

  Gratis bezwaar

  Er zijn no cure  no pay bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.

  Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoeken wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Pagina opties