Blijverslening

 • Wat is het?

  Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En moet u daarvoor uw huis aanpassen? Dan kunt u geld lenen via de Blijverslening. Tegen een gunstige rente en voorwaarden kunt u een lening afsluiten voor aanpassingen in uw woning. Er zijn twee varianten: de consumptieve Blijverslening en de hypothecaire Blijverslening. De consumptieve Blijverslening is voor leningen met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 10.000. De hypothecaire Blijverslening is voor leningen met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 35.000. Voor de verdere verschillen tussen deze twee varianten kunt u de verordening Blijverslening raadplegen.

  De hoogte van het door u te lenen bedrag hangt af van de aanpassingen die u wilt doen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) bepaalt de hoogte van de rente.

  Waarom deze lening?

  De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Blijverslening geeft u de mogelijkheid om uw huis aan te passen aan uw (toekomstige) zorgbehoefte. Zo blijft uw huis nog meer een passend thuis!

  Voorbeelden woningaanpassingen

  De woningaanpassingen zijn te onderscheiden in bouwkundige aanpassingen en domotica-aanpassingen. Domotica-aanpassingen zijn elektronische toepassingen in de woning, zoals automatisch inschakelen van verlichting, of alarmknoppen.
  Bij bouwkundige aanpassingen kunt u denken aan slaapkamer en badkamer op de begane grond; verstelbaar keukenblok; verbreden deuren; aanpassen badkamer en verwijderen van drempels.

  De Blijverslening is een financieel steuntje in de rug waarmee u kunt zorgen dat uw huis klaar is voor de toekomst Onder het kopje ‘documenten’ vindt u de 'Overzichtslijst bouwkundige en domotica aanpassingen Blijverslening'. Hierin kunt u lezen welke aanpassingen in aanmerking komen.

  Doe een aanvraag

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening gelden een aantal voorwaarden:

  • Het budget van de gemeente moet nog toereikend zijn
  • Het moet gaan om een koopwoning
  • De woning moet minimaal één jaar oud zijn
  • De aanvrager moet de woning zelf bewonen
  • De aanpassingen in de woning mogen nog niet zijn aangebracht op het moment van aanvraag
  • Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt is het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-
  • Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrek is het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-
  • Uit de aanvraag moet blijken dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of beide beleidsdoelen:
   • De zelfredzaamheid van inwoners wordt zo veel mogelijk gestimuleerd
   • Mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen
 • Wat moet ik doen?

  Als u in aanmerking wilt komen voor een Blijverslening, moet u als eerste stap een toetsingsformulier van de gemeente invullen. Dit kan heel gemakkelijk met ons digitale toetsingsformulier Blijverslening (onder het tabblad 'formulieren'). U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

  Liever niet digitaal? Dan kunt u het formulier ook uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente. U vindt het formulier dat u uit kunt printen onder het tabblad 'documenten'. Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met Team Burgerzaken, tel. 040 224 1400. 

  Nadat wij het ingevulde formulier met alle bijlagen hebben ontvangen en blijkt dat u aan de gemeentelijke eisen voldoet, dan ontvangt u binnen acht weken een toewijzingsbrief onder voorbehoud van een positieve krediettoets van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Daarna zal SVn een offerte uitbrengen voor de lening.

  Uitgebreide informatie over de Blijverslening kunt u vinden op de website www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Als uw aanvraag compleet is ingediend dan ontvangt u binnen 8 weken een toe- of afwijzingsbrief van de gemeente. 

 • Aanvullende info

  Wilt u meer informatie? Kijk op: www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening.

Pagina opties