Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met aparte drankafdeling

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U heeft geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten
  • cafetaria

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt ter plaatse, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

  Kijk voor meer informatie over een ontheffing alcohol schenken.

  Wilt u enkel een wijziging in uw personeelsbestand (leidinggevenden) doorgeven? Dan kunt u uw huidige drank- en horecavergunning aanpassen met behulp van de formulieren 'bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting'.

  Bekijk direct alle formulieren voor drank- en horecavergunningen

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met één van onderstaande formulieren. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  Formulier A is voor reguliere (commerciële) horecabedrijven, zoals een café's, restaurants, discotheken, slijteren etc.
  Formulier B is voor paracommerciële horecabedrijven, zoals sportkantines, dorpshuizen, verenigingsgebouwen etc.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.
  U past als horeca-exploitant gemakkelijk uw drank- en horecavergunning aan met behulp van het digitale formulier 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model A' of 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model B'.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  Voordat u begint met het invullen van dit formulier is het handig om te weten dat de volgende bijlagen bij deze aanvraag moeten worden geüpload:

  Voor formulier A:

  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • Formulier eisen inrichting (onderzoeksformulier)
  • Arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) in loondienst
  • Naam en geboortedatum van de minderjarige kinderen van de leidinggevende(n)
  • Koop/huurovereenkomst inrichting
  • Bedrijfsplan
  • Financieringsovereenkomst (bewijs van financiële middelen)
  • Ingevuld Bibob formulier incl. bijlagen

  De vragen in het kader van de wet Bibob maken integraal onderdeel uit van uw vergunningaanvraag en hiervoor dient u een apart formulier in te vullen.

  Voor formulier B:

  • een kopie van het bestuursreglement;
  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • financieringsovereenkomst of bewijs van financiële middelen
  • bedrijfsplan of omschrijving doelstellingen stichting
  • koop/huurovereenkomst inrichting
 • Wat kost het?

  Voor de legesbedragen verwijzen we naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties