Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

 • slijterij
 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • supermarkten met aparte drankafdeling

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

U heeft geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten
 • cafetaria

Als u in een cafetaria alcohol schenkt ter plaatse, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Kijk voor meer informatie over een ontheffing alcohol schenken.

Wilt u enkel een wijziging in uw personeelsbestand (leidinggevenden) doorgeven? Dan kunt u uw huidige drank- en horecavergunning aanpassen met behulp van de formulieren 'bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting'.

Bekijk direct alle formulieren voor drank- en horecavergunningen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met één van onderstaande formulieren. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Formulier A is voor reguliere (commerciële) horecabedrijven, zoals een café's, restaurants, discotheken, slijteren etc.
Formulier B is voor paracommerciële horecabedrijven, zoals sportkantines, dorpshuizen, verenigingsgebouwen etc.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.
U past als horeca-exploitant gemakkelijk uw drank- en horecavergunning aan met behulp van het digitale formulier 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model A' of 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model B'.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voordat u begint met het invullen van dit formulier is het handig om te weten dat de volgende bijlagen bij deze aanvraag moeten worden geüpload:

Voor formulier A:

 • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
 • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
 • Formulier eisen inrichting (onderzoeksformulier)
 • Arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) in loondienst
 • Naam en geboortedatum van de minderjarige kinderen van de leidinggevende(n)
 • Koop/huurovereenkomst inrichting
 • Bedrijfsplan
 • Financieringsovereenkomst (bewijs van financiële middelen)
 • Ingevuld Bibob formulier incl. bijlagen

De vragen in het kader van de wet Bibob maken integraal onderdeel uit van uw vergunningaanvraag en hiervoor dient u een apart formulier in te vullen.

Voor formulier B:

 • een kopie van het bestuursreglement;
 • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
 • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
 • financieringsovereenkomst of bewijs van financiële middelen
 • bedrijfsplan of omschrijving doelstellingen stichting
 • koop/huurovereenkomst inrichting
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor de legesbedragen verwijzen we naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties