In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met aparte drankafdeling

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U heeft geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten
  • cafetaria

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt ter plaatse, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

  Kijk voor meer informatie over een ontheffing alcohol schenken.

  Wilt u enkel een wijziging in uw personeelsbestand (leidinggevenden) doorgeven? Dan kunt u uw huidige drank- en horecavergunning aanpassen met behulp van de formulieren 'bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting'.

  Bekijk direct alle formulieren voor drank- en horecavergunningen

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met één van onderstaande formulieren. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  Formulier A is voor reguliere (commerciële) horecabedrijven, zoals een café's, restaurants, discotheken, slijteren etc.
  Formulier B is voor paracommerciële horecabedrijven, zoals sportkantines, dorpshuizen, verenigingsgebouwen etc.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.
  U past als horeca-exploitant gemakkelijk uw drank- en horecavergunning aan met behulp van het digitale formulier 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model A' of 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model B'.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  Voordat u begint met het invullen van dit formulier is het handig om te weten dat de volgende bijlagen bij deze aanvraag moeten worden geüpload:

  Voor formulier A:

  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • Formulier eisen inrichting (onderzoeksformulier)
  • Arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) in loondienst
  • Naam en geboortedatum van de minderjarige kinderen van de leidinggevende(n)
  • Koop/huurovereenkomst inrichting
  • Bedrijfsplan
  • Financieringsovereenkomst (bewijs van financiële middelen)
  • Ingevuld Bibob formulier incl. bijlagen

  De vragen in het kader van de wet Bibob maken integraal onderdeel uit van uw vergunningaanvraag en hiervoor dient u een apart formulier in te vullen.

  Voor formulier B:

  • een kopie van het bestuursreglement;
  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • financieringsovereenkomst of bewijs van financiële middelen
  • bedrijfsplan of omschrijving doelstellingen stichting
  • koop/huurovereenkomst inrichting
 • Wat kost het?

  Voor de legesbedragen verwijzen we naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties