In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.

  Aan de hand van onderstaande checklist kunt u zelf beoordelen wanneer er slechts een melding nodig is en wanneer er een evenementenvergunning noodzakelijk is.

  Checklist evenementen

  Te volgen stappen Antwoord JA Antwoord NEE
  1 Is de datum waarop het evenement wordt gehouden over 10 dagen of later? Ga naar 2  Ga naar A
  2 Vindt uw evenement plaats op of aan de openbare weg?  Ga naar 3  Ga naar G
  3 Komen er op uw evenement minder dan 350 personen? Ga naar 4  Ga naar E
  4 Vindt het gehele evenement plaats na 8.00 uur? Ga naar 5 Ga naar E
  5 Is het evenement voor 23.00 afgelopen op werkdagen of voor 24.00 uur in het weekend? Ga naar 6 Ga naar E
  6 Wordt er na 23.00 geen geluid meer ten gehore gebracht?  Ga naar 7 Ga naar E
  7 Is er geen wegafsluiting of parkeerverbod noodzakelijk?  Ga naar 8 Ga naar I
  8 Wordt er vaker als 2x per jaar een evenement gehouden op dezelfde plaats (of meer als 2 achtereenvolgende dagen)? Ga naar E Ga naar M


  A: Het evenement kan niet doorgaan
  G: Er is geen melding of evenementenvergunning nodig
  M: Voor het evenement moet het formulier ‘Melding kleine evenementen’ worden ingevuld
  I:  Informatie inwinnen bij tel. 040 224 1400
  E: Er is een evenementenvergunning nodig. Vul het ‘Aanvraagformulier evenementenvergunning’ in.  

 • Wat moet ik doen?

  Covid-19

  Op dit moment mogen er geen evenementen worden georganiseerd. Zodra hierin verandering komt zal dat hier worden vermeld.

  U vraagt de vergunning voor een groot evenement digitaal aan bij de gemeente. (zie kopje 'formulieren'). Als burger heeft u hiervoor uw DigiD-code nodig, als bedrijf of organisatie heeft u hiervoor eHerkenning nodig. Doe dit ten minste acht weken van tevoren. Het is aan te bevelen uw aanvraag nog eerder in te dienen. Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente namelijk veel tijd nodig om zaken af te stemmen met politie, brandweer e.d.. Houdt daar rekening mee. 

  Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente (zie het formulier 'melding klein evenement' onder kopje 'documenten'). Doe dit minimaal tien werkdagen van tevoren.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
  • wijze van stroomvoorziening van het evenement
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het terrein of de route
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, meldingen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een melding voor het plaatsen van een tent of een ontheffing voor het schenken van alcohol. 

  • Indien u zwak alcoholhoudende dranken verstrekt tijdens het evenement dient u een formulier ‘Artikel 35 Drank- en Horecawet’ in te vullen;
  • Indien u een tent plaats waarin meer dan 50 personen verblijven dient u een formulier ‘Melding gebruik tent’ in te vullen;

  Vraag voor de zekerheid altijd even bij de gemeente na wat u eventueel aanvullend nog nodig heeft.

  Gebruik tent-podium-tribune

  Er zijn landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.) vastgesteld.

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst. Bijvoorbeeld een (bijeenkomst)tent, tribune of een podium.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorqinq nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 50 personen

  De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. U dient de melding via het formulier 'Melding (brandveilig) gebruik tent of plein' in.

  Let op! Aan het einde van het formulier dient u een plattegrond te uploaden. Geadviseerd wordt om het formulier pas in te vullen als u de plattegrond paraat heeft. De eisen waar de plattegrond aan moet voldoen vindt u hier.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Wat kost het?

  Voor de leges verwijzen wij naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

 • Hoe lang duurt het?

  Evenementenvergunning: u ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente 

  Melding klein evenement: u ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. 

  In sommige gevallen kan de beslistermijn langer zijn. Bijvoorbeeld als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Pagina opties