Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen;
  • verplaatsen in en om uw woning;
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
  • normaal gebruikmaken van uw woning;
  • andere mensen ontmoeten.
 • Hoe werkt het?

  Allereerst bekijkt de gemeente samen met u of u zelf uw probleem op kunt lossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, rolstoelpool of bijvoorbeeld de (tijdelijke) inzet van een vrijwilliger. Wanneer er geen oplossingen worden gevonden in uw netwerk of door de inzet van een algemene hulpdienst wordt gekeken welke individuele hulp voor u passend is.

  U heeft dan recht op een individuele voorziening verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente. U kunt het Sociaal Team bereiken op telefoonnummer: 040 224 1455 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl.
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.
 • Hoe lang duurt het?

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Aanvullende info

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

  Via de site www.regelhulp.nl vindt u uitgebreide informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van uw huidige situatie wordt u geinformeerd over de mogelijke oplossingen voor het door u ervaren probleem.

 • Afspraak maken

  Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis met een medewerker van het Sociaal Team kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

  Klik hier om contact op te nemen met het Sociaal Team

Pagina opties