Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfspand zoals een winkel of kantoor? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Heeze-Leende. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand en van het lokale OZB-tarief.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten OZB:

  • De eigenarenbelasting. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak
  • De gebruikersbelasting. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen ozb gebruik geheven.

  De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat de gemeente uitgaat van de situatie op 1 januari. U betaalt daarom voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de aanslag OZB. Bij verkoop van een woning of bedrijfspand worden de eigenaarslasten vaak wel via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

 • Wat moet ik doen?

  Berichtenbox

  Als u gebruik maakt van de Berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt u geen papieren aanslag meer per post. U ontvangt uw aanslag dan in de Berichtenbox.

  Maakt u nog geen gebruik van de berichtenbox? Ga dan naar MijnOverheid en activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account. Als de gemeente Valkenswaard in uw Berichtenbox als organisatie is geactiveerd, ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal via de Berichtenbox.

 • Wat kost het?

  De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een onroerende zaak:

  Tarief 2021 Tarief 2020
  Onroerende-zaakbelasting (OZB) Woningen
  Eigenaar 0,1063% 0,1047%
  Onroerende-zaakbelasting (OZB) Niet-woningen
  Eigenaar 0,1713% 0,1688%
  Gebruiker 0,1562% 0,1539%

  Rekenvoorbeeld aanslag OZB voor eigenaar van een woning
  Stel, de WOZ-waarde van een onroerende zaak is € 250.000,00
  De aanslag ozb over 2021 is dan € 250.000,00 x 0,1063% = € 265,00 per jaar.

Pagina opties