Rioolheffing

 • Wat is het?

  U ontvangt een aanslag rioolheffing als u afvalwater loost op de gemeentelijke riolering. De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel, zodat naast het afgevoerde afvalwater ook het hemelwater en grondwater op een goede wijze verwerkt kan worden.

 • Hoe werkt het?

  De rioolheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag rioolheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

  De gemeente Heeze-Leende legt de aanslag rioolheffing op via de waterrekening van Brabant Water aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand. U betaalt de rioolheffing tegelijk met het waterverbruik. Bekijk (onder meer) uw voorschot, verbruik en jaarrekening op www.brabantwater.nl.

 • Wat moet ik doen?

  Verhuizing:
  Bent u verhuisd? Of heeft u plannen om te verhuizen? Geef de verhuizing door via de website van Brabant Water. 

  Kwijtschelding aanvragen:
  Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor  kwijtschelding van de rioolheffing.

  Heeft u vragen over de jaarafrekening?
  Neem dan contact op met de klantenservice van Brabant Water.

  Bezwaar maken tegen de rioolheffing:
  Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Heeze-Leende. 

 • Wat kost het?

  De tarieven (2021) voor rioolheffing zijn:

  Code
  1 1 t/m 99 m3 € 20,13 per maand
  2 100 t/m 500 m3 € 26,78 per maand
  3

  Indien in een belastingtijdvak meer dan 500 m3 wordt afgevoerd, is boven het ingevolge code 2 verschuldigde bedrag een recht verschuldigd van € 26,78 per maand van het belastingtijdvak, voor elke hoeveelheid van 500 m3 of gedeelte daarvan waarmee de hoeveelheid van 500 m3 wordt overschreden.

Pagina opties