Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

  U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen, minimaal acht weken voordat u de standplaats wil innemen.

  Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

  Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.

 • Documenten

 • Wat kost het?

  Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast vraagt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende info

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of venten.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Pagina opties