Venten

 • Wat is het?

  Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur hebt u geen vergunning nodig. Wel moet u zich houden aan bepaalde voorwaarden.

 • Hoe werkt het?

  Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt. Dus niet op een vaste plaats. Een voorbeeld van venten is de rondrijdende ijsverkoper. In de volgende gevallen spreken we niet over venten:

  • U verspreidt geschreven of gedrukte stukken in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
  • U bent winkelier en u levert goederen thuis af bij een koper.
  • U verkoopt uw goederen vanaf een vaste standplaats of op een markt. U hebt dan een marktplaatsvergunning of standplaatsvergunning nodig.

  Bij venten dient u aan de navolgende voorwaarden te voldoen:

  • Het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Venten mag van maandag t/m zaterdag van 06.00 uur tot 19.00 uur.
  • Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

  Deze voorwaarden staan opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:15.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag bij de gemeente altijd na of u mag venten en waar en wanneer u dit mag doen.  

 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten aan verbonden.

Pagina opties