In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 040-224 1400. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2019 uitgaande van de toestand op 1 januari 2020.

  De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

  Inloggen op het WOZ-waardeloket  

  Niet eens met de WOZ-waarde of vragen? Vul het reactieformulier in.

  Reactieformulier WOZ-waarde

  Wilt u weten met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken?

  Taxatieverslag WOZ 

 • Hoe werkt het?

  De gemeente moet alle onroerende zaken taxeren op het marktniveau (=waarde in het economische verkeer). Dit betekent dat de waarde meestijgt met de markt ondanks dat er niets aan de onroerende zaak is gewijzigd.  

  De WOZ waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor de bepaling van de WOZ-waarde vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.

  Model voor taxatie

  We spreken over een ‘systematische vergelijking’, omdat de gemeente met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt (en taxeert). Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een gemeente twee dingen doen:

  1. de verkoopprijzen analyseren 
  2. de kenmerken van de woningen (inhoud, oppervlakte, bijgebouwen) vaststellen.

  Dit doet de gemeente niet één keer per jaar, maar het hele jaar door.

  WOZ-waarde van een bedrijfspand

  De WOZ-waarde van bedrijfspand wordt bepaald aan de hand van actuele huurprijzen. Deze huurprijs wordt gekapitaliseerd met een factor.

 • Wat moet ik doen?

  Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. U kunt ook WOZ-waarden van anderen woningen raadplegen.

  Inloggen op het WOZ-waardeloket

  Taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Uw woning wordt in het taxatieverslag vergeleken met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum 1 januari 2019.

  Taxatieverslag WOZ. 

  Niet eens met de WOZ-waarde?

  Neem dan contact op via onderstaand formulier.

  Reactieformulier WOZ-waarde

 • Formulieren

Pagina opties