WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2020 uitgaande van de toestand op 1 januari 2021.

  De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

  Inloggen op het WOZ-waardeloket  

  Niet eens met de WOZ-waarde of vragen? Vul het reactieformulier in.

  Reactieformulier WOZ-waarde

  Wilt u weten met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken?

  Taxatieverslag WOZ 

 • Hoe werkt het?

  Waarde in het economische verkeer
  De waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economische verkeer. Hieronder wordt verstaan; de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg en onbezwaard zou opleveren aan de meest biedende, onder de meest gunstige omstandigheden. Leeg en onbezwaard wil zeggen dat met bijvoorbeeld huur en erfpacht geen rekening wordt gehouden.

 • Wat moet ik doen?

  Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. U kunt ook WOZ-waarden van anderen woningen raadplegen.

  Inloggen op het WOZ-waardeloket

  Taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Uw woning wordt in het taxatieverslag vergeleken met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum.

  Taxatieverslag WOZ. 

  Niet eens met de WOZ-waarde

  Neem dan contact op via onderstaand formulier.

  Reactieformulier WOZ-waarde

 • Formulieren

Pagina opties