WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  Bezoek het WOZ-portaal   Niet eens met uw WOZ-beschikking of heeft u vragen? Klik hier het reactieformulier in te vullen

  Bent u benieuwd naar de WOZ-waarde van een andere woning? Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen een openbaar gegeven geworden. Dat betekent dat u nu van alle woningen in onze gemeente de WOZ-waarde kunt inzien. Ga hiervoor naar het WOZ-loket.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?


  De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Wanneer u bezwaar wilt maken is het vaak zinvol om eerst contact op te nemen met het cluster Belastingen voor nadere informatie of vragen. Dit kan op het telefoonnummer 040 224 1400 of via email: belastingen@heeze-leende.nl. Onze specialisten kunnen de waarde snel checken en waar nodig zelfs al aanpassen. Dit voorkomt een (lange) bezwarenprocedure.

  Voor meer informatie: bezoek het WOZ-portaal. Hier kunt u onder andere uw WOZ-taxatieverslag inzien.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Aanvullende info

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Pagina opties