Illegale bewoning en onveilige huisvesting geconstateerd bij controles in Heeze-Leende

Onlangs heeft Dommelstroom Interventie Team (DIT) controles uitgevoerd bij twee locaties in Heeze-Leende, gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten. Op één locatie werd illegale bewoning aangetroffen.

Onveilige situaties ontdekt

Bij één van de gecontroleerde locaties kwamen ernstige tekortkomingen aan het licht die de veiligheid van de arbeidsmigranten in gevaar brengen. De eigenaar van het pand had zonder de benodigde vergunningen extra ruimtes bijgebouwd, waarin zes arbeidsmigranten verbleven. Deze ruimtes voldeden niet aan de brandveiligheidsnormen, dit vormt een groot risico voor de bewoners.

Op een andere locatie werden geen arbeidsmigranten aangetroffen, maar ook hier bleek de brandveiligheid niet op orde te zijn. Hoewel er geen bewoners waren, is de situatie zorgwekkend en vraagt om onmiddellijke verbeteringen. De eigenaren van de bezochte locaties werkten volledig mee aan de controle. Dit geeft hoop op snelle oplossingen en verbeteringen.

Arbeidsuitbuiting is een ernstig probleem

Slechte werkomstandigheden in combinatie met onveilige en ongezonde huisvesting zijn vormen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Arbeidsmigranten worden vaak gedwongen om onder erbarmelijke omstandigheden te werken voor weinig tot geen salaris. Dit moet een halt worden toegeroepen. De controle werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventie Team in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, politie Oost-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst (ODZOB).

Meld verdachte situaties en overlast

Inwoners van gemeente Heeze-Leende kunnen bijdragen aan een veilige en rechtvaardige leefomgeving door verdachte situaties en/of overlast te melden. Dit kan telefonisch bij de gemeente via 040-2241400 of bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het DIT.

Meer over het Dommelstroom Interventie Team (DIT)

Het DIT is een interventieteam onder regie van de zes Dommelstroomgemeenten: Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard. Het team voert controles uit bij panden en locaties waarvan vermoed wordt dat er misstanden zijn of die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij wordt gekeken naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het DIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om een veilige en eerlijke leefomgeving te waarborgen.