Heeze-Leende-Sterksel

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5591, 5595, 6029
Publicatiedatum: 15-01-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen

Mededelingen

op 23 oktober 2018 heeft het College van B&W het uitwerkingsplan Bomen 2018 - 2030 vastgesteld

tegen het vastgestelde uitwerkingsplan kan geen bezwaar gemaakt worden

Pagina opties