Bruisend dorpshart Heeze

Heeze wil een bruisend dorpshart in Heeze dat publiek naar het dorp blijft trekken. Hiervoor is de centrumvisie Heeze 2025 opgesteld en is door de gemeenteraad besloten dat deze visie als leidraad gehanteerd dient te worden bij toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied. Bij de diverse projecten in het centrumgebied wordt hier invulling aan gegeven. Verder is bij de behandeling van de kadernota 2018 besloten om een raadswerkgroep in te stellen die zorgt dat er actief met de centrumvisie wordt gewerkt.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?  Meldt u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. 

Pagina opties