Centrumontwikkeling Heeze

In Heeze staan diverse ontwikkelingen op stapel waardoor ruimte ontstaat om het centrum anders in te richten en nog levendiger te maken. Denk aan de Albert Heijn die gaat verhuizen, de opening van de randweg en het Zuidzorggebouw waar een nieuwe bestemming voor gaat komen.

De gemeenteraad heeft daarom in april 2019 een 10-puntenplan vastgesteld waarin 10 doelstelling voor het centrum genoemd zijn. Tijdens de zeer drukbezochte Roadshow zijn aan de hand van deze doelstellingen kansen voor het centrum verzameld. Deze kansen zijn vertaald in een kansenkaart, welke op 10 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld is. De komende jaren wil de gemeente samen met de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum aan de slag met deze kansen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Denk mee over onze plannen voor het gemeentehuisplein

De verkoop van het Zuidzorggebouw was aanleiding voor de gemeente om net wat verder te kijken dan alleen dat gebouw. Met de nieuwe eigenaar van het gebouw is afgesproken om te onderzoeken wat een goede invulling zou zijn van het gebied rond het gemeentehuistuin en -plein. Daarvoor zijn 3 varianten opgesteld; in elke variant is telkens net op een andere manier invulling gegeven aan het gebied. Deze varianten zijn opties om te onderzoeken wat de wensen van onze inwoners zijn. Er is dus nog geen vastomlijnd plan. Om een plan te kunnen maken vragen we onze inwoners om deel te nemen aan ons onderzoek dat van 22 februari t/m 7 maart 2021 open staat. Men kan deelnemen via het burgerpanel. Inwoners van Heeze die al lid zijn van het burgerpanel, krijgen de vragenlijst binnenkort toegestuurd. Inwoners die nog geen deel uit maken van het panel kunnen zich aanmelden via deze pagina. Wanneer u zich tussen 22 feb en 7 maart aanmeldt, ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een mail met de link naar het onderzoek. 

Vragen over dit project? Neem contact op met de projectleider Ron Lavrijsen via r.lavrijsen@heeze-leende.nl of op 040-224 1405.

Pagina opties