Ontwerp mfa

Het definitief ontwerp van 9 maart 2017 vormt de basis voor de aanvraag omgevingsvergunning van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Op 14 maart 2018 is de omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor de nieuwe mfa verleend. Alle wijzigingen die na maart 2017 besproken zijn met de gebruikers van de mfa, zijn verzameld en worden indien nodig in een aparte omgevingsvergunningaanvraag verwerkt.

Het ontwerp van het openbaar gebied vindt u hieronder terug. Deze inrichtingstekening d.d. 20 maart 2017 is vastgesteld door de klankbordgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van de Dorpsraad Leende, omwonenden en omliggende bedrijven.

Om dit ontwerp te kunnen realiseren moet het vastgestelde bestemmingsplan Centrumplan Leende aangepast worden. In het vastgestelde bestemmingsplan is er te weinig ruimte om een ontsluitingsweg vanuit de Kerkstraat te realiseren. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Bestemmingsplan Centrumplan Leende’.

Pagina opties