Groenstructuurplan

De natuurlijke omgeving is het sterke punt van Heeze-Leende. Heeze-Leende wil dan ook graag een groene gemeente blijven. Een gemeente waar groen bijdraagt aan een prettige woon- en leefomgeving. De visie op het gemeentelijk groen en de uitgangspunten om dit te realiseren nemen we op in het groenstructuurplan.

Wat is een groenstructuurplan?

Het groenstructuurplan is een plan waarin we de uitgangspunten voor de groenvoorziening, dus beplanting binnen de bebouwde kom, vastleggen voor de komende 10 jaar. Het groenstructuurplan zet deze afspraken in grote lijnen uiteen. Er staat dus niet in detail genoemd waar bijvoorbeeld een bepaalde boom of struik geplant wordt.

Een nieuwe toekomstbestendige groenstructuur

Het huidige groenstructuurplan is aan vervanging toe. Sinds dit plan hebben veel  nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van milieu, duurzaamheid en wetgeving. We hebben daarom de handen ineengeslagen met idverde Advies om een nieuw groenstructuurplan te maken. Een plan dat rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen en ambities. Zoals de toenemende aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering. Beplanting beschermt bijvoorbeeld ook tegen wateroverlast en hitte. Daarnaast willen we ook dat het plan aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Daarom zullen we door middel van een speciale website en vragenlijst vragen om uw mening, zodat we gezamenlijk de kwaliteit van het groen in Heeze-Leende kunnen behouden en verbeteren.

Geef uw mening

Meedenken over ons nieuwe groenstructuurplan? Via onderstaande website nemen we u mee in de groenstructuur in onze gemeente. Hier vindt u ook de vragenlijst die u kunt invullen om uw input te geven. 

Ga naar de onderzoekswebsite van het groenstructuurplan

Pagina opties