Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Herinrichting Oostrikkerstraat - Langstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp van de Oostrikkerstraat en Langstraat vastgesteld. Dit betekent dat we nu weten hoe uw straat er na de vervanging van de riolering komt uit te zien.

Civil Support heeft aan de hand van de nieuwe input, die tijdens de tweede inloopavond gegeven is, het ontwerp aangepast. Dit tweede ontwerp is besproken in de verkeerscommissie, de werkgroep toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein, de brandweer en de nutsbedrijven. Dit heeft geleid tot het definitieve ontwerp, wat onderaan deze pagina te downloaden is.

De belangrijkste kenmerken van het ontwerp

  • De Oostrikkerstraat en Langstraat worden uitgevoerd in het elfde straatprofiel als Dorpstraat Noord 50 km/u
  • De vluchtheuvel tussen Boschhoven en Eikenlaan komt te vervallen, omdat de rijbaan smaller wordt
  • Twee veilige verhoogde oversteekplaatsen worden aangelegd. Een tussen Boschhoven en Eikenlaan en een nabij de Oostrikkerdijk Brouwershuis en Zwemschool
  • Aan beide zijden van de straat komt een voetpad
  • De voorrangssituatie wordt omgedraaid bij de eerste vernauwing vanuit Leende. Dit vermindert de overlast voor fietsers
  • Er komt een permanente snelheidsdisplay op een nader te bepalen locatie
  • Er komen haakse aansluitingen van de Oostrikkerdijk op de Oostrikkerstraat en vanuit de Eikenlaan en Boschhoven op de Oostrikkerstraat
  • Er komt een extra attentievlak op de Langstraat
  • Enkele langsparkeervakken worden aangelegd
  • Er is gekozen voor behoud van de meeste bomen en meer ruimte voor groen

De volgende stap

Civil Support werkt het definitief ontwerp uit in een bestek en bestekstekeningen voor de aanbesteding en de uitvoering van heiwerk. De geplaatste vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de uitvoering van het werk, zoals over de afsluiting, de bereikbaarheid en omleidingen nemen wij mee in de voorbereiding van het bestek. We verwachten de aanbesteding vóór de bouwvakvakantie af te ronden.

Meer informatie

Download hieronder de officiële tekeningen van het ontwerp en de omleidingsroute.

Pagina opties