Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Lobby aanpassingen A2 en A67

De gemeente Heeze-Leende ligt ingeklemd tussen twee autosnelwegen (A2 en A67). Beide autosnelwegen kennen een hoge verkeersdruk met structurele files. Deze files leiden tot overlast in Heeze en Leende. De bereikbaarheid via de snelwegen naar de gemeente toe en de bereikbaarheid vanuit gemeente richting Eindhoven komt daarmee ernstig in de knel. De gemeente Heeze-Leende zet zich samen met de provincie Limburg en Noord-Brabant, Limburgse en Brabantse gemeenten en bedrijfsleven in om de A67 en A2 aan te passen zodat de bereikbaarheid verbetert. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de ontwikkelingen op beide snelwegen.

Op de website www.Mirta2weerteindhoven.nl is de laatste stand van zaken rondom het MIRT onderzoek te vinden. Ook is er de mogelijkheid voor het inschrijven op de nieuwsbrief.

Op de website www.mirtA67.nl is de laatste stand van zaken rondom de MIRT Verkenning van de A67 te vinden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rob Peeters door een e-mail te sturen naar: r.peeters@heeze-leende.nl of te bellen naar 040 2241 467.

Bidbook bereikbaarheid Zuid-Nederland

Overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben in 2015 intensief samengewerkt op zoek naar de beste strategie met bijpassend maatregelenpakket om Zuid-Nederland bereikbaar en leefbaar te houden. Het plan van de regio is samengebracht in het bidbook ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Dit bidbook is de regionale inbreng voor verdere gesprekken met het Rijk over de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Zuid-Nederland.

Het proces om te komen tot dit bidbook met een strategie om de regio bereikbaar te houden is een direct gevolg van opdracht van de Tweede Kamer met de motie Hoogland. Daarin vroeg de Tweede Kamer de regio om met een ‘gedragen maatregelenplan’ te komen nu het project de Ruit Eindhoven niet langer gerealiseerd wordt. Met 141 deelnemers uit de hele regio is gewerkt aan een samenhangend pakket van maatregelen. Dit pakket past bij de ambitie om Brabant op een slimme en robuuste manier bereikbaar te houden.

Samen, slim en robuust

Zuid-Nederland heeft de ambitie om de slimste snelweg van Europa als eerste hier in Brabant en Limburg te gaan realiseren door slimme technieken op gebied van mobiliteit uit te gaan rollen op de A58, de A2 en de A67. Die nieuwe technieken wil de regio ook toepassen in de regio Zuidoost-Brabant om die slimste regio van de wereld ook in de toekomst bereikbaar te houden. Ook wil de regio Zuidoost-Brabant aan de slag met een co-modaal verkeerssysteem door verbeteringen op het gebied van openbaar vervoer en fietsgebruik en de bundeling van autoverkeer naar enkele prioritaire wegen. Daarnaast stellen de opstellers van het bidbook voor om een aantal concrete knelpunten in het infrastructuurnetwerk robuust op te lossen om zo een betrouwbare reistijd te kunnen garanderen en de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken met een zogenaamde adaptieve agenda die ruimte biedt om te experimenteren.

Pagina opties