Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

No-regret maatregelen A2 sluipverkeer

De bijna dagelijkse file op de A2 Maastricht - Eindhoven zorgt ervoor dat in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende veel verkeer de file probeert te omzeilen door een gedeelte van de route binnendoor af te leggen. Met name in Maarheeze en Leende loopt het vaak vast door het sluipverkeer. Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren is de gemeente Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren. 

Deze maatregelen hebben echter een tijdelijk karakter tot definitieve maatregelen tegen het sluipverkeer zijn gerealiseerd. 

definitieve plannen

De concept plannen voor de sluipverkeer en de fiets zijn gepresenteerd aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens in totaal twee goed bezochte inloopavonden in Leende (7 februari 2019) en Maarheeze (13 februari 2019). Tevens zijn mensen in de gelegenheid gesteld om via de websites van de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck te reageren op de plannen. Dit heeft geleid tot een groot aantal reacties (±60). In de raadsinformatiebrief wordt kort samengevat wat er met de meest voorkomende ingediende reacties is gedaan.

Vervolg

Het definitief plan ligt nu ter voorbereiding en hiervoor moeten we ook nog verkeersbesluiten nemen waartegen u een zienswijze kunt indienen. Houd voor de laatste stand van zaken over inhoud en proces de bekendmakingen op de gemeentelijke website van Heeze-Leende en Cranendonck in de gaten.

Pagina opties