Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Spitsmijden A2 Nederweert-Eindhoven

spitsmijden A2

In week 52 van 2016 start de werving van automobilisten die actief de ochtendspits willen mijden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Automobilisten kunnen in 2017 een beloning ontvangen voor iedere gemeden ochtendspits op dit traject. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

De A2 is op zowel nationaal als regionaal niveau een zeer belangrijke verkeersas. Het is de primaire Noord-Zuid verbinding die (Zuidoost)Brabant en Limburg met elkaar verbindt en de zuidelijke provincies ontsluit richting het Noorden en Westen van Nederland. De capaciteit van de A2 tussen Nederweert en Eindhoven is op dit moment voldoende om het verkeer te laten doorstromen, behalve op piekmomenten tijdens de ochtendspits tussen circa 6.30 uur en 9.15 uur. Om de drukte in de ochtendspits af te laten nemen en het fileleed te kunnen verzachten, worden spitsreizigers gewezen op reisalternatieven die gewoontegedrag kunnen doorbreken. Zo besparen reizigers tijd en komen minder gehaast op hun bestemming aan. 

Gedragsverandering

Rijkswaterstaat heeft positieve ervaringen opgedaan met vergelijkbare projecten bij grootschalige wegwerkzaamheden. Het Programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanpak omgezet in projecten waarbij reizigers worden gestimuleerd buiten de spits te reizen.
Weggebruikers worden via dit spitsmijdenproject gestimuleerd om tijdens de drukke ochtendspits op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven hun huidige vervoerskeuze aan te passen. Dit kan door hen op maat te informeren over alternatieven zoals bijvoorbeeld eerder of later vertrekken, het goed benutten van mogelijkheden voor thuiswerken, of te kiezen voor de fiets/e-bike of het openbaar vervoer. De ervaring leert dat veel mensen tijdens de projectperiode ‘wennen’ aan nieuw gedrag en ook na afloop van het project vaker kiezen om niet tijdens de spits op de weg te zijn, omdat ze hebben ervaren dat het mijden van de file eenvoudig is en ook voor hen persoonlijk veel voordelen heeft.

Privacy

Rijkswaterstaat heeft in november en december 2016 met behulp van kentekenregistraties in kaart gebracht hoeveel en welke automobilisten er dagelijks in de spits over de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden. De registratie van kentekens voor verkeersmetingen is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Aanmelden als deelnemer

Automobilisten die regelmatig in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen komende week een uitnodiging om actief de spits te gaan mijden. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.spitsmijdena2.nl. Ook automobilisten die geen uitnodigingsbrief ontvangen, maar die wel regelmatig in de ochtendspits op de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden, kunnen zich melden via de website om te zien of zij in aanmerking komen voor deelname aan het project.

Relatie met MIRT onderzoek op dit wegvak

Tegelijkertijd met dit project loopt er een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek naar dit gedeelte van de A2 waarin de doorstroming gedetailleerd in kaart wordt gebracht en is er aandacht voor mogelijke langere termijn oplossingen. Kijk voor meer informatie over het MIRT onderzoek op www.mirta2we.nl.

Pagina opties