Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Muggenberg

Hier leest u meer informatie over de ontwikkelingen van de Muggenberg

U weet waarschijnlijk wel dat de Muggenberg onderdeel wordt van de randweg om Heeze en dat het daarom nodig is om de weg aan te passen. In de rijbaan komt ‘stil’ asfalt en een nieuw fietspad. We starten hier dit jaar mee, een precieze datum is nog niet bekend. We zijn namelijk nog bezig met de voorbereidingen en we weten ook nog niet wie de aannemer wordt die dit gaat uitvoeren. Natuurlijk laten we u weten wanneer wij meer weten over de planning.  

Kappen van (slechte) bomen

Wel gaan we alvast bomen weghalen langs de Muggenberg. Dat doen we om twee redenen:

  • om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de rijbaan en het fietspad van de Muggenberg later dit jaar en
  • omdat de conditie van sommige bomen erg slecht is.

Met het oog op de werkzaamheden aan de Muggenberg later dit jaar is het nu een goed moment om deze bomen in één keer weg te halen. Het broedseizoen is nog niet begonnen en de bomen hebben nog geen blad. We hebben hierover overleg gehad met het IVN en is de kapvergunning definitief.

Start kap 11 maart

De kap van de bomen start 11 maart (week 11). Voor het weghalen van de bomen hoeft de weg niet helemaal afgesloten te worden. De weg blijft -beperkt- open voor verkeer en hulpdiensten. We verwachten dat de te kappen bomen begin week 12 weg zijn.

Onderaan deze pagina kunt u een kaartje downloaden met de bomen die weggehaald worden.

Heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met Mike Stoffels of Niels van Dijk op 040-2241400. 

Pagina opties