20 maart 2019: Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Op woensdag 20 maart 2019 kun je, als je 18 jaar of ouder bent, stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Met jouw stem bepaal je mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo heb je invloed op de keuzes die zij ook in jouw woon- en leefomgeving maken.

Alle informatie over het stemmen in Heeze-Leende vindt u op www.heeze-leende.nl/verkiezingen

Kies voor Brabant!

Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen heb je invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in jouw omgeving maakt.

Als je gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heb je ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt jouw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die je het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vind je op: www.brabant.nl/verkiezingen. Hier vind je ook de stemwijzer!

We mogen weer stemmen!

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Dat doet zij onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor actuele vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering. En hoe het waterschap dat doet, daar heb jij invloed op!

Breng daarom je stem uit voor de partij die het beste jouw waterbelangen behartigt.

Wat er te kiezen valt, over welke onderwerpen het gaat én welke partijen meedoen, vind je op www.dommel.nl/verkiezingen. Ook hier is een stemhulp te vinden.

Pagina opties