A2-A67: Werkzaamheden ter hoogte van Knooppunt Leenderheide (alle richtingen); 21-24 september

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 21 september 21.00 uur tot maandag 24 september 06.00 uur groot onderhoud uit aan het asfalt ter hoogte van Knooppunt Leenderheide. Hierdoor is de A2-A67 en de parallelweg (N2) ter hoogte van knooppunt Leenderheide afgesloten tussen aansluiting (33) Waalre en knooppunt Leenderheide in alle richtingen voor al het verkeer. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. 

Afsluitingen

 • De rotonde ter hoogte van knooppunt Leenderheide;
 • Leenderweg tussen Floraplein en de Leenderweg-rotonde in beide richtingen;
 • Afrit/verbindingsweg van de A67 naar randweg Eindhoven ter hoogte van knooppunt Leenderheide komende vanuit Venlo richting Eindhoven/Veldhoven/Maastricht;
 • Oprit naar de A67 vanaf de Leenderweg-rotonde ter hoogte van knooppunt Leenderheide richting Venlo;
 • Afrit/verbindingsweg van de A2 naar randweg Eindhoven ter hoogte van knooppunt Leenderheide richting Venlo, Eindhoven en Veldhoven;
 • Oprit naar de A2 komende vanaf Leenderweg-rotonde ter hoogte van knooppunt Leenderheide richting Weert en Maastricht;
 • Randweg Eindhoven (N2) tussen aansluiting Waalre (33) en de Leenderweg-rotonde ter hoogte van knooppunt Leenderheide;
 • Randweg Eindhoven (N2) vanaf de Leenderweg-rotonde ter hoogte van knooppunt Leenderheide tot aansluiting Waalre (33). 
 • + Vrijdag 21 september 21.00 uur tot maandag 24 september 06.00 uur.

De onderstaande tekening geeft een weergave van de afsluitingen:

Omleidingsroutes

Het verkeer komende vanuit Eindhoven richting Maastricht en Venlo wordt als volgt omgeleid:

 • Neem oprit Eindhoven Airport (29) van de N2 richting Tilburg;
 • Volg de N2 tot knooppunt Batadorp;
 • Ga ter hoogte van knooppunt Batadorp over de A58 richting Tilburg;
 • Volg de A58 tot afrit (7) Best;
 • Ga aan het einde van de afrit (7) Best weer oprit (7) Best van de A58 op in de richting van Knooppunt Batadorp;
 • Ga ter hoogte van Knooppunt Batadorp over op de A2 in de richting van Maastricht en Venlo. 

Het verkeer komende vanuit Eindhoven op de N2m richting Venlo en Maastricht wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de omleidingsborden op de N2m. Deze verwijzen naar een tijdelijke doorsteek naar de A2 in de richting van Venlo en Maastricht. 

Het verkeer komende vanuit Venlo en Maastricht in de richting van Endhoven en Eindhoven-Airport wordt als volgt omgeleid:

 • Vol de omleidingsborden op de A2 komende vanuit Venlo of Maastricht. De omleidingsborden verwijzen naar een tijdelijke doorsteek van de N2n richting Eindhoven en Eindhoven-Airport. 

Al het andere verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Voorbehoud

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland. Ook de huidige werkzaamheden aan de Merwedebrug en de bijbehorende omleidingen kunnen nog van invloed zijn op de planning van deze specifieke werkzaamheden. 

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel Onderhoudscontract 2018 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor weggebruikers.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimit.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk dan op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). 

Pagina opties