In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Aankondiging tijdelijke wegafsluiting de Riesten en grondtransport Leenderstrijp

Route grondafvoer

In de periode van 1 april tot ongeveer 20 april 2021 wordt de Riesten tijdelijk afgesloten voor fietsverkeer, omdat er in die periode veel vrachtwagens in die omgeving zullen rijden om grond af te voeren.

Er is gekozen voor een tijdelijke afsluiting van het fietspad, omdat de veiligheid van de fietsers niet kan worden geborgd tijdens het grondtransport. Er zal een omleidingsroute voor fietsers worden ingesteld. Het grondtransport zal niet door Leenderstrijp gaan, maar via de route zoals aangegeven op het kaartje. Op de locatie waar de vrachtwagens de Strijperdijk op rijden, zal in deze periode een maximum snelheid van 30 km/u gelden. Ook worden er ter plekke beschermende voorzieningen aangebracht om schade te voorkomen.

Achtergrond informatie

Rondom de Oude Strijper Aa in het Leenderbos zijn zowel het Waterschap De Dommel als Staatsbosbeheer bezig met de laatste loodjes van het Beekherstelproject (Waterschap) en inrichting van nieuwe natuur (Staatsbosbeheer).

Als één van de laatste onderdelen van het project van Staatsbosbeheer wordt nieuw broekbos ontwikkeld op het perceel in De Riesten dat op het kaartje staat aangegeven. Voordat het bos zich hier kan ontwikkelen, wordt eerst de fosfaatrijke bovengrond afgevoerd. De enige mogelijke afvoerroute is via De Riesten. Omdat er een groot aantal zware vrachtwagens nodig is, is in overleg met de gemeente Heeze-Leende voor de optie gekozen om de weg tijdelijk af te sluiten. Lokaal landbouwverkeer blijft wel mogelijk.

Ook Waterschap De Dommel moet nog een aantal maatregelen uitvoeren in het kader van het beekherstelproject, waaronder het leggen van een duiker onder de Riesten door.

Uiteraard probeert men de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Pagina opties