Afronding werkzaamheden waterberging en natuurontwikkeling De Kleine Dommel

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Momenteel is de bouwcombinatie Rasenberg/Colijn bezig met de afronding van de werkzaamheden die te maken hebben met de waterberging en natuurontwikkeling van de Kleine Dommel.

Werkzaamheden

Herstraten van de betonstraatstenen ter hoogte van de weg Strabrecht en de brug over de Kleine Dommel. Tijdens deze werkzaamheden is de brug niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen enige hinder ondervinden van de werkzaamheden maar de werkzaamheden wel passeren.   

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor dinsdag 19 december en woensdag 20 december. Deze planning is onder voorbehoud. Door onvoorziene omstandigheden (weer) kan deze planning wijzigen. Indien de planning wijzigt laten we dit zo spoedig mogelijk weten. Tijdens de werkzaamheden is er een calamiteitennummer waarop Rasenberg/Colijn bereikbaar is: 06 8195 6709.

Pagina opties