Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2018 het Besluit Maatschappelijke ondersteuning Heeze-Leende 2019 hebben vastgesteld.

In het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning wat jaarlijks wordt vastgesteld is onder andere geregeld in welke vorm voorzieningen kunnen worden verstrekt.

In het besluit kunt u de tarieven voor 2019 terugvinden zowel voor zorg in natura als voor de PGB tarieven. Aan het besluit 2019 is toegevoegd het kader waarbinnen het aantal zones voor collectief vervoer worden toegekend. De kaders over de hoogte van de PGB tarieven zijn vastgelegd in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heeze-Leende 2018, hierbij is dan ook aangesloten.  

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Inkomen of vermogen telt niet meer mee.

Tevens kent de gemeente Heeze-Leende de regeling dat door het CAK voor burgers met een laag inkomen, geen eigen bijdrage wordt geheven. Dit is vastgelegd in artikel 6.1 van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018.

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage (maximaal € 17,50 of geen eigen bijdrage) en int deze namens de gemeente. Begin december 2018 heeft het CAK hierover betreffende burgers die reeds een maatwerkvoorziening hebben middels een persoonlijke brief geïnformeerd. Hier vindt u meer informatie over het CAK.

Waar kunt u terecht met vragen?

De gemeente Heeze-Leende werkt met een Sociaal Team. Het Sociaal Team is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 040-2241455, of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl.

U kunt hier de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning inzien. 

Hieronder kunt u het vastgestelde besluit downloaden.

Pagina opties